Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Požehnaný dážď

aug 27, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Požehnaný dážď (Ezechiel 34:26)

Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde!