Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pozorujme sa vospolok

jan 29, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Pozorujme sa vospolok (Žid. 10, 24)

A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.