Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pravítko života

aug 6, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Pravítko života (Žalm 119, 105-112)

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Prisahal som a dodržím, že budem Tvoje spravodlivé práva zachovávať. Ó Hospodine, náramne som pokorený; obživ ma podľa svojho slova! Ó Hospodine, obľúb si obete mojich úst a uč ma svojim právam. Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi nastavili osídlo; od Tvojich rozkazov však nepoblúdim. Dedičstvom sú mi tvoje svedectvá až naveky; lebo sú radosťou môjmu srdcu. Naklonené je moje srdce plniť Tvoje ustanovenia navždy až do konca!