Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Príprava, ktorá sa oplatí!

dec 31, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Príprava, ktorá sa oplatí! (Józua 3,5)

Potom Józua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami.