Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi

dec 24, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi (Žalm 97, 11-12)

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. Spravodliví, radujte sa v Hospodinovi, vzdajte vďaku Jeho svätému menu!