Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Radostný odpočinok!

aug 13, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Radostný odpočinok! (Rím. 15, 32)

… aby som tak s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul si s vami.