Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Reformácia

okt 31, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Reformácia (Izaiáš 42:20)

Vidí veľké veci, ale si ich nevšíma, má otvorené uši, ale nepočuje.