Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

S Pánom Ježišom začať-zostávať-končiť

júl 16, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: S Pánom Ježišom začať-zostávať-končiť (2. Pt. 3, 18)

… ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! Amen.