Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Sme pripravení?

apr 9, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Sme pripravení? (Lk. 22, 35-38)

Potom im hovoril: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom! Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech (si ho) vezme, a podobne kapsu; a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč; lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané: A počítali ho medzi zločincov. Plní sa totiž, čo je (predpovedané) o mne. Oni však povedali: Pozri, Pane, dva meče (sú) tu. Riekol im: To stačí!