Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Spolu na ceste: Abrahám a Sára

feb 19, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Spolu na ceste: Abrahám a Sára (1. M. 12, 5)

Abrám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanaánu. Tak prišli do Kanaánu.