Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Spolu na ceste: Priscilla a Akvila

feb 19, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Spolu na ceste: Priscilla a Akvila (Rím. 16, 3-5)

Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi, ktorí vlastné hrdlá nastavili za môj život. Nielen ja sám som im vďakou zaviazaný, ale aj všetky cirkevné zbory z bývalých pohanov. Pozdravujte aj cirkevný zbor v ich dome. Pozdravujte môjho milovaného Epaineta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista.