Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Svedectvo o pravde

júl 5, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Svedectvo o pravde (Ján 5, 33)

Vy ste poslali k Jánovi, a ten vydal svedectvo pravde;