Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Svedectvo stotníka

apr 14, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Veľký piatok: Svedectvo stotníka (Mk. 15, 39)

Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!