Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Syn žije!

apr 16, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Syn žije! (1.M. 45, 26 )

A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril.