Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Ten istý

dec 31, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Ten istý (Žid. 13, 8)

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.