Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Ten, ktorý daroval všetko!

mar 19, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Ten, ktorý daroval všetko! (Rím. 8, 32)

Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?