Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Ten, ktorý prináša ustálenie pomerov

feb 26, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Ten, ktorý prináša ustálenie pomerov (Príslovia 28, 2)

Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustália sa pomery.