Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Ustarostenosť: Nie sme na to sami

sep 24, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Ustarostenosť: Nie sme na to sami (Mt. 6, 25 a 33)

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? … Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.