Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Utekaj, skry sa, zavolaj!

jún 4, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Utekaj, skry sa, zavolaj! (Sk. 2, 28)

… oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou.