Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Vám prospeje, aby som odišiel

máj 25, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň Vám prospeje, aby som odišiel (Ján 16, 7)

Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.