Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Všetko bolo, je(?) a bude naopak?

okt 29, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Všetko bolo, je(?) a bude naopak? (Izaiáš 3, 12)

Poháňačmi môjho ľudu sú deti a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcami a robia zmätok na ceste, ktorou máš kráčať.