Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Vyjdi!

feb 5, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Vyjdi! (1. M. 12, 1)

Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.