Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zachraňujúca viera

nov 19, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Zachraňujúca viera (Žid 11,7)

“Vierou Nóach, príjmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivej viery.”