Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Život je zápas

okt 8, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Život je zápas (1. Kron. 5,20)

Dostalo sa im však pomoci proti nim, boli im vydaní do rúk Hagrijci i všetci, ktorí boli s nimi. Keď totiž volali v boji o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v Neho.