Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zvesť, ktorú šírime

jan 15, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Zvesť, ktorú šírime (4.M. 13, 32)

A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu.