Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Božia stavba (Ef 2, 17-22)

A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu.  A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,  vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus,  na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi,  a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.