Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Kráľovské dary (Ž 72,10-13)

Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar, kráľovia zo Sáby a Seby prinesú mu poplatok. Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha. Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.