Launch Sermon Player

Večerná kázeň: 2J 4
“Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia
v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca.“

Káže: Olinka Kaňuchová