Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Nezaslúžená milosť (Ozeáš 3, 1-3)

Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje Izraelcov, hoci sa obracajú k iným bohom a obľubujú koláče z hrozna. Kúpil som ju teda za pätnásť strieborných a za chómer a letek jačmeňa, a povedal som jej: Mnoho dní zostaneš pri mne a nebudeš smilniť, nebudeš patriť inému; podobne ja sa zachovám voči tebe.