Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Rozlúčka & návrat (J 7, 33-36)

Odpovedal teda Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k Tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť. I hovorili Židia medzi sebou: Kam chce odísť, že Ho nenájdeme? Či chce odísť do gréckej diaspory a vyučovať Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy nemôžete prísť?