Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Životný údel, ktorý nám nepatrí! (1M 4, 12b)
tulákom a bludárom budeš na zemi.