Služby Božie

Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi...

Služby Božie 12. 7. 2020 - 5. nedeľa po Svätej Trojici

09:00 Žilina - služby Božie s Krstom Svätým, Marián Kaňuch
09:30 Rajec - služby Božie, Olinka Kaňuchová
18:00 Žilina -  večerné služby Božie, Marián Kaňuch

Služby Božie budú prebiehať skrátenou formou za nasledovných podmienok - Pravidlá služieb Božích.

Chrámová služba:

12.7.2020 - rod. Beňuchová
19.7.2020 - rod. Gondžárová


Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00 hod.

Rajec – každú nedeľu o 9:30 hod.

Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30 hod.

Bytčica – 3. nedeľa o 15:00 hod., modlitebňa na ev. cintoríne, ul. Pažite (pohľad z ulice tu)

Večera Pánova:

1. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00 hod.

3. nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00 hod.