Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie


Služby Božie 27.1.2019 – 3.nedeľa po Zjavení

09:00 Žilina – služby Božie, Marián Kaňuch
09:30 Rajec – služby Božie, Olinka Kaňuchová
18:00 Žilina – večerné služby Božie s Večerou Pánovou, Olinka Kaňuchová

Chrámová služba

27.1.2019 – Majka Vitkovská
3.2.2019 – Valika Zacharová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00, – tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.