Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie

Služby Božie 18.2.2018 – 1. pôstna nedeľa

9:00 Žilina – služby Božie, manželia Kaňuchovci
9:30 Rajec – služby Božie, Jozef Havrila
11:30 Čadca – služby Božie, Marián Kaňuch
15:00 Bytčica – služby Božie, Marián Kaňuch
18:00 Žilina – večerné služby Božie s Večerou Pánovou, Marián Kaňuch

Chrámová služba

18.2.2018 – sestra Valika Zacharová


Služby Božie:

Žilina – každú nedeľu o 9:00 a 18:00
Rajec – každú nedeľu o 9:30
Čadca – 1. a 3. nedeľa o 11:30
Bytčica – 3. nedeľa o 15:00

Večera Pánova:

– prvá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 9:00,
– tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Žiline o 18:00.