Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kázne 2018

Názov: Láska – Eros, Fileo, Agape

február 11, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Láska – Eros, Fileo, Agape (L 18,31-34) ‘Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do […]
Viac»

Názov: O čo, ti v živote ide?

február 11, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: O čo, ti v živote ide? (Kol 4,12) ‘Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a […]
Viac»

Názov: Slovo

február 4, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Slovo (Žalm 119, 105) Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.
Viac»

Názov: Slovo, ktoré utíši každú búrku!

február 4, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Slovo, ktoré utíši každú búrku! (Lk. 8, 22-25) Jedného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal […]
Viac»

Názov: Nechváľ sa ale chváľ Ho!

január 28, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Nechváľ sa ale chváľ Ho! (Jeremiáš 9:22-23) ‘Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou […]
Viac»

Názov: Nezaslúžená milosť

január 28, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Nezaslúžená milosť (Ozeáš 3, 1-3) Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje […]
Viac»

Názov: Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky

január 21, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky (Jozue 6, 1-16 a 20) Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a […]
Viac»

Názov: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš?

január 14, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš? (Mk 14,3-4) ‘Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a […]
Viac»

Názov: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať

január 14, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať. (1. M. 32, 23-33) Ešte tej noci vstal, vzal […]
Viac»

Názov: Kráľovské dary

január 7, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Kráľovské dary (Ž 72,10-13) Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar, kráľovia zo Sáby a Seby prinesú mu […]
Viac»

Názov: Druhá motivácia celosvetovej misie

január 7, 2018, Autor: Bevan Stein
Ranná kázeň: Druhá motivácia celosvetovej misie (2. Pt. 3, 9-10) Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, […]
Viac»

Názov: Začiatok s čistým štítom

január 1, 2018, Autor: Matej Trepáč
Večerná kázeň: Začiatok s čistým štítom (Lk. 4, 14-21) Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. V moci Ducha vrátil sa […]
Viac»

Názov: Buďme odvážni a vytrvalí

január 1, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Buďme odvážni a vytrvalí (2 Kr. 13, 14-19) Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský […]
Viac»