Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kázne 2018

Názov: 2. domov

júl 15, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: 2. domov (Ef 2, 19-22) A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých […]
Viac»

Názov: V rukách toho, ktorý predivne zachraňuje

júl 15, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: V rukách toho, ktorý predivne zachraňuje (Daniel 6, 28) Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi […]
Viac»

Názov: Symbióza skutkov a viery

júl 8, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Symbióza skutkov a viery (Mt 7, 24-27) Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude […]
Viac»

Názov: Nasledovanie != Pohodlie

júl 1, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Nasledovanie != Pohodlie (Jer 20, 7-11a) Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť, uchopil si […]
Viac»

Názov: Odpúšťajúci Boh

júl 1, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Odpúšťajúci Boh (Iz 43, 25) Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem […]
Viac»

Názov: Milosrdní

jún 24, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Milosrdní (Lk 6, 31-36) Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. Keď milujete tých, ktorí […]
Viac»

Názov: Otec

jún 24, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Otec (Lk 15, 11-32) A hovoril ďalej: Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj […]
Viac»

Názov: Nájdenie strateného

jún 17, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Nájdenie strateného (Lk 19, 10) Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.
Viac»

Názov: Ochotný postoj!

jún 17, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Ochotný postoj! (2M 35, 4-5, 20-21) Mojžiš povedal celému zboru Izraelcov: Toto prikázal Hospodin: Vyberte medzi sebou dávky pre […]
Viac»

Názov: Všetko je pripravené

jún 10, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Všetko je pripravené (Lk 14, 16) On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých.
Viac»

Názov: Nemožné skutky v našich životoch

jún 10, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Nemožné skutky v našich životoch (Ján 14, 12) Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude […]
Viac»

Názov: Božia stavba
jún 3, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Božia stavba (Ef 2, 17-22) A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze Neho […]
Viac»

Názov: Počúvaj, keď Boh hovorí

jún 3, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Počúvaj, keď Boh hovorí (1S 3, 1-10) Chlapec Samuel slúžil Hospodinovi po boku Éliho. Slovo Hospodinovo bolo v […]
Viac»

Názov: Vytrvanie vo viere

máj 27, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Vytrvanie vo viere (2 Timotejovi 3, 14) ‘Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom […]
Viac»

Názov: Srdce z kameňa

máj 21, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Srdce z kameňa (Ez 36, 26) Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné […]
Viac»

Názov: Svet navôkol nás

máj 20, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Svet navôkol nás (Ján 14, 27) ‘Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja […]
Viac»

Názov: Oheň Ducha Svätého

máj 20, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň:Oheň Ducha Svätého (Sk 2,3-4) I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z […]
Viac»

Názov: Choďte teda

máj 10, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Choďte teda (Mt. 28, 16-20) Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš, a keď […]
Viac»

Názov: Modlite sa

máj 6, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Modlite sa (Lk. 11, 9-10) Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám […]
Viac»

Názov: Rogate – modlite sa

máj 6, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Rogate – modlite sa (Jon 2, 2-3) I modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: Na Hospodina volal […]
Viac»

Názov: Potom …

apríl 29, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Potom … (Aggeus 2, 4-5) Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel – znie výrok Hospodinov – a vzmuž sa, […]
Viac»

Názov: Rozlúčka & návrat

apríl 22, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Rozlúčka & návrat (J 7, 33-36) Odpovedal teda Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem […]
Viac»

Názov: Ako môžeme rozpoznať ľudí viery

apríl 22, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Ako môžeme rozpoznať ľudí viery (1M 13, 7-9) I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V […]
Viac»

Názov: Pastier, nie nájomník

apríl 15, 2018, Autor: Marek Hrivňák
Večerná kázeň: Pastier, nie nájomník (Mt 9, 35-38) Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, […]
Viac»

Názov: Náš egoizmus vs Ježišova láska

apríl 15, 2018, Autor: Miroslav Eštok
Ranná kázeň: Náš egoizmus vs Ježišova láska (Ján 10, 11-14) Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník […]
Viac»

Názov: Blahoslavená viera

apríl 8, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Blahoslavená viera (1. Pt. 1, 8-9) Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v […]
Viac»

Názov: Veľkonočná viera

apríl 2, 2018, Autor: Jozef Havrila
Ranná kázeň: Veľkonočná viera (Lk 24, 13-35) A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného […]
Viac»

Názov: Raduj sa!

apríl 1, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Raduj sa! (Izaiáš 54, 1-4) ‘Jasaj, neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v plesanie, vykríkni, hoci si netrpela bolesti, […]
Viac»

Názov: Víťaz»

apríl 1, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Víťaz (Mk 16:6) ‘”On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; […]
Viac»

Názov: Obetavá láska

marec 30, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Obetavá láska (Ján 11,50) ‘ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud, a nezahynie […]
Viac»

Názov: Láska pre každého

marec 30, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Láska pre každého (1 list Jána 4,10) ‘V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale […]
Viac»

Názov: Nová zmluva

marec 29, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Nová zmluva (Matúš 26,26-28) ‘Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte! Toto […]
Viac»

Názov: Ježiš nás pozná, On pozná naše limity.

marec 25, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Ježiš nás pozná, On pozná naše limity.  (Ján 13:38) ‘Odpovedal mu Ježiš: Život položíš za mňa? Veru, veru […]
Viac»

Názov: Otec je s nami, aj keď sme sami.

marec 25, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Otec je s nami, aj keď sme sami.  (Ján 16:32) ‘Ajhľa, prichádza hodina a (už) prišla, že sa rozpŕchnete […]
Viac»

Názov: Bremeno

marec 18, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Bremeno (1. M. 22, 8) Nato povedal Abrahám: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak […]
Viac»

Názov: Povolanie & kalich

marec 18, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Povolanie & kalich (Mk. 8, 31-33) Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý […]
Viac»

Názov: Zo smrti do života

marec 11, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň:  Zo smrti do života (Ján 12,20-26) Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí […]

Viac»

Názov: Si tu, pre túto chvíľu

marec 11, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Si tu, pre túto chvíľu (Ester 4, 14b) A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve […]
Viac»

Názov: Víťazstvo nad temnotou

marec 4, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Víťazstvo nad temnotou (1. Jána 3, 8b) …Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.
Viac»

Názov: Neodraditeľná viera

február 25, 2018, Autor: Matej Trepáč
Večerná kázeň: Neodraditeľná viera (Mt 15:21-28) ‘Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska […]
Viac»

Názov: Kým si vedený?

február 25, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Kým si vedený? (Izaiáš 40,31) ‘Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako […]
Viac»

Názov: Dobre sa dívaj a nájdeš posilnenie.

február 18, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Večerná kázeň: Dobre sa dívaj a nájdeš posilnenie. (Joz 5,13-15) ‘Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že […]
Viac»

Názov: Manželstvo ako umenie lásky

február 18, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Manželstvo ako umenie lásky (1Pt 3,6a) ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom.
Viac»

Názov: Láska – Eros, Fileo, Agape

február 11, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Láska – Eros, Fileo, Agape (L 18,31-34) ‘Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do […]
Viac»

Názov: O čo, ti v živote ide?

február 11, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: O čo, ti v živote ide? (Kol 4,12) ‘Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a […]
Viac»

Názov: Slovo

február 4, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Slovo (Žalm 119, 105) Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom.
Viac»

Názov: Slovo, ktoré utíši každú búrku!

február 4, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Slovo, ktoré utíši každú búrku! (Lk. 8, 22-25) Jedného dňa vstúpil na loď On i učeníci a povedal […]
Viac»

Názov: Nechváľ sa ale chváľ Ho!

január 28, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Nechváľ sa ale chváľ Ho! (Jeremiáš 9:22-23) ‘Takto vraví Hospodin: Nechváľ sa, múdry, svojou múdrosťou! Nechváľ sa, silák, svojou […]
Viac»

Názov: Nezaslúžená milosť

január 28, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Ranná kázeň: Nezaslúžená milosť (Ozeáš 3, 1-3) Hospodin mi riekol: Znova choď a miluj ženu, milenku iného, cudzoložnicu, ako Hospodin miluje […]
Viac»

Názov: Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky

január 21, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Vytrvalá poslušnosť prináša výsledky (Jozue 6, 1-16 a 20) Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a […]
Viac»

Názov: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš?

január 14, 2018, Autor: Jozef Havrila
Večerná kázeň: Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš? (Mk 14,3-4) ‘Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a […]
Viac»

Názov: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať

január 14, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Nevzdávaj sa v zápase, lebo Boh ťa chce požehnať. (1. M. 32, 23-33) Ešte tej noci vstal, vzal […]
Viac»

Názov: Kráľovské dary

január 7, 2018, Autor: Olinka Kaňuchová
Večerná kázeň: Kráľovské dary (Ž 72,10-13) Nech mu králi Taršíša a ostrovov prinesú dar, kráľovia zo Sáby a Seby prinesú mu […]
Viac»

Názov: Druhá motivácia celosvetovej misie

január 7, 2018, Autor: Bevan Stein
Ranná kázeň: Druhá motivácia celosvetovej misie (2. Pt. 3, 9-10) Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, […]
Viac»

Názov: Začiatok s čistým štítom

január 1, 2018, Autor: Matej Trepáč
Večerná kázeň: Začiatok s čistým štítom (Lk. 4, 14-21) Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. V moci Ducha vrátil sa […]
Viac»

Názov: Buďme odvážni a vytrvalí

január 1, 2018, Autor: Marián Kaňuch
Ranná kázeň: Buďme odvážni a vytrvalí (2 Kr. 13, 14-19) Keď Elízeus upadol do choroby, na ktorú zomrel, prišiel k nemu izraelský […]
Viac»