Konfirmačná výučba

Prijatie mladých členov cirkvi medzi dospelých

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých členov cirkvi medzi dospelých na základe potvrdenia krstnej zmluvy a osobného vyznania viery.
V evanjelickej cirkvi, rovnako aj v našom cirkevnom zbore, je zaužívaný dvojaký spôsob prípravy ku konfirmácii: konfirmácia mladých ľudí a konfirmácia dospelých. Ku konfirmácii je pozvaný každý pokrstený evanjelik, ktorý dovŕšil vek 12 rokov. Konfirmačná príprava mladých ľudí trvá dva roky.

Vyučovanie začína piesňami, hrami, biblickým zamyslením a modlitbami. Po úvodnej časti sa koná klasické vyučovanie v dvoch skupinách (1. a 2. ročník). Spoločne preberáme základy kresťanskej viery, spoznávame učenie a prax evanjelickej cirkvi, prechádzame históriu kresťanstva. Mladí ľudia získajú dobrý základ pre svoj duchovný život.
Počas školského roka sú pre konfirmandov pripravené aj dve víkendové sústredenia – jarné a jesenné.
Slávnosť konfirmácie sa koná na dopoludňajších službách Božích v prvú júnovú nedeľu. Týždeň predtým sa na večerných službách Božích koná verejná skúška konfirmandov z predpísanej látky.
Príprava ku konfirmácii dospelých je individuálna a spravidla trvá kratšie ako vyučovanie mladých. Je ukončená slávnosťou konfirmácie v rámci služieb Božích.

Termíny stretnutí: piatky od 15:30 - 16:45 hod. - okrem prázdnin

Miesto stretnutí: zborová sieň (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedné osoby: zboroví farárovci a Majo Lajda