Close
Log In using Email

1.-3.7.2020, Denný detský tábor

V cirkevnom zbore plánujeme v dňoch 1.–3.7.2020 denný detský tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Prihlášky si môžete vziať vo vestibule kostola. Bližšie informácie na bgondzarova@gmail.com.