Close
Log In using Email

13.-16.8.2020, KRT

KRT (Krátky Rodinný Tábor) sa bude konať v dnoch 13. – 16.8.2020 v Malenoviciach. Prihlášku nájdete na web stránke zboru tábory.