Close
Log In using Email

16.9.2020, Prezentácia organizácie Misia na Níle

V stredu 16.9.2020 o 17:00 hod. v zborovej sieni v Žiline bude prezentácia organizácie Misia na Níle a jej misijnej práce na Africkom kontinente.