Close
Log In using Email

20.9.2020, Voľba predsedníctva Turčianskeho seniorátu

Voľba predsedníctva Turčianskeho seniorátu ECAV sa uskutoční v CZ Žilina dňa 20.9.2020 o 9:00 hod. na službách Božích v Žiline. Kandidátmi sú: na fukciu seniora Mgr. Marián Kaňuch, PhD., - životopis, predstava práce, doterajší senior TUS a Ing. Ivan Trepáč, - životopis, predstava práce, zástupca zborového dozorcu kandiduje na funkciu seniorátneho dozorcu TUS.