Raňajky pre mužov

..odrážať Boží charakter a meniť svoje okolie..

Pravidelné stretnutia mužov pri spoločných raňajkách, premýšľaní a diskusiách nad Božím slovom.
Vlastnosti muža podľa Biblie, biblickí muži, svedectvá a skúsenosti,.. vedú k vytvoreniu si lepšieho obrazu o tom, akých mužov z nás Pán Boh chce mať.

Termíny stretnutí: 1. a 3. sobota od 7:00 do cca 9:00 hod. - okrem letných prázdnin

Miesto stretnutí: zborová sieň (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedná osoba: Michal Gondžár