Mládež

Stretnutia stredoškolákov a vysokoškolákov

Je určená všetkým, ktorí radi pozerajú na veci iným spôsobom, záleží im na svojom okolí a na budúcej generácii. Ponúka spoločenstvo hľadajúcim a čas na premýšľanie o tom, kto je Boh.
Ponúkame:
– spoločenstvo
– miesto pre duchovný a osobnostný rast
– dobrú zábavu a zmysluplne využitý čas

Termíny stretnutí: piatky o 18:00 hod.

Miesto stretnutí: zborová sieň (vchod z bočnej strany kostola)

Zodpovedná osoba: Majo Lajda

Dorastovo-mládežnícky tím: Emka Plevová, Terezka Boldizsárová, Laura Marušáková, Martin Benčík, Zuzka a Ivan Belancovci, Terezka a Filip Šimkovci.