Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Vyučovanie náboženstva

Vyučovanie náboženstva v školskom roku 2017/2018:

ZŠ Hôrky  – pondelok (nepárny) 13:30 hod.;
Gymnázium Veľká Okružná  – utorok 7:00 hod.
ZŠ Rajec – utorok 13:30 hod.;
ZŠ Lichardova – utorok 1. stupeň 12:50 hod. a 2. stupeň 14:00 hod.;
ZŠ Hájik – utorok 14:00 hod.,
ZŠ Bytčica – streda 11:50 hod.;
ZŠ Karpatská – streda 12:45 hod.;
ZŠ Gaštanová – streda 13:45 hod.;
Gymnázium Varšavská – streda 13:45 hod.;
ZŠ Gbeľany – streda 14:50 hod.;
ZŠ Višňové – štvrtok 11:30 hod.;
ZŠ Mojšová Lúčka – štvrtok 13:15 hod.;
ZŠ Jarná – štvrtok 14:00 hod.;
ZŠ Trnové – štvrtok 14:25 hod.;
ZŠ Lietava – piatok 6:40 hod.;
ZŠ Rudina – piatok 12:25 hod.;
ZŠ Závodie – piatok 13:55 hod.;
ZŠ sv.Gorazda – piatok 13:45 hod.;