Vyučovanie náboženstva

Evanjelické náboženstvo na základných a stredných školách

Vyučovanie náboženstva v šk. roku 2019/2020:

ZŠ Lichardova – utorok 13:45 hod. (2. stupeň) - Mgr. Marián Lajda

ZŠ Lietava – utorok 13:10 hod. - Mgr. Lucia Kozáková

ZŠ Rajec – utorok 13:45 hod. - Mgr. Jozef Havrila

ZŠ Bytčica – streda 12:40 hod. - Mgr. Oľga Kaňuchová

ZŠ Jarná – streda 12:45 hod. - Mgr. Marián Lajda

ZŠ Gaštanová – streda 13:45 hod. - Mgr. Oľga Kaňuchová (1. stupeň), Mgr. Marián Kaňuch, PhD. (2. stupeň)

Gymnázium Varšavská – streda 13:45 hod. - Mgr. Marián Lajda

ZŠ Višňové – štvrtok 12:25 hod. - Mgr. Lucia Kozáková

ZŠ Gbeľany – štvrtok 12:25 hod. - Mgr. Oľga Kaňuchová

ZŠ Lichardova – štvrtok 12:45 hod. (2. stupeň) - Mgr. Marián Lajda

ZŠ Rudina – štvrtok 13:40 hod. - Mgr. Oľga Kaňuchová

ZŠ Karpatská – štvrtok 13:45 hod. - Mgr. Marián Lajda

ZŠ Hájik– štvrtok 14:00 hod. - Mgr. Katarína Jurgová

Gymnázium Veľká Okružná – piatok 7:00 hod. - Mgr. Marián Kaňuch, PhD.

ZŠ Martinská – piatok 12:45 hod. - Mgr. Lucia Kozáková

ZŠ Závodie – piatok 13:30 hod. - Mgr. Marián Lajda

ZŠ sv. Gorazda – piatok 14:00 hod. - Mgr. Lucia Kozáková