Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Tábory

Cirkevný zbor pripravuje v roku 2018 nasledovné tábory

Detský letný tábor
Termín: 9.-15.7.2018
Miesto: Valaská Belá, Chata Homôlka
Zodpovedný: Alena Vitkovská
Bližšie informácie a prihláška na stiahnutie:

KECY camp – misijný tábor pre stredoškolákov
Termín: 15.-21.7.2018
Miesto:
Zodpovedný: Dušan Tichý
Bližšie informácie: web stránka tábora

Zborový tábor
Termín: 9.-12.8.2018
Miesto: Námestovo, Hotel Studnička
Zodpovedný: Ján Šimko
Bližšie informácie a prihláška na stiahnutie:

Dorastovo-mládežnícky tábor
Termín: 21.-26.8.2018
Miesto:
Zodpovedný: Marián Lajda
Bližšie informácie a prihláška: