ráno / večer

 

Kázne 2010 – ráno

31.12.2010 – Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. (Mt. 5, 14-16) M. Kaňuch

26.12.2010 – Vidím Božiu slávu (Sk 7, 54-57) M. Ondráček

25.12.2010 – 1.sviatok Vianočný (Ján 1,11-12) O. Kaňuchová

24.12.2010 – Toto je môj Kráľ! (Matúš 1,21) M. Kaňuch

19.12.2010 – 4. Adventná ňedeľa (Žalm 24, 9-10) M. Klátik

12.12.2010 – Obklopení milosťou (Žalm 32,10) O. Kaňuchová

05.12.2010 – Všadeprítomná milosť (Žalm 33,5b) M. Kaňuch

28.11.2010 – Pre všetkých! (Tit 2,11) M. Kaňuch

21.11.2010 – Prechodný alebo trvalý? (Fil 3,20) M. Kaňuch

14.11.2010 – Znamenia konca (Mt 25,1-13) M. Ondráček

07.11.2010 – Znamenia (L 21,25-33) M. Kaňuch

31.10.2010 – Pamiatka reformácie (Žid 4,12-13) M. Kaňuch

24.10.2010 – Proste a dostanete (Mt 7,7) M. Ondráček

17.10.2010 – Vyslobodený (J 8,36) O. Kaňuchová

10.10.2010 – Sila viery (1.J 5,4-5) M. Kaňuch

03.10.2010 – Poďakovanie za úrody – Záhrada a záhradník (Mt 7,16-20; G 6,7-10) S. Grega

26.09.2010 – Špinavé rúcho (Zach 3, 1-7) M. Ondráček

19.09.2010 – Trojité vyslobodenie (Ž 102,17-22) M. Kaňuch

12.09.2010 – Vždy je tu riešenie (1. Kráľ 19,1-18) M. Kaňuch

05.09.2010 – Navigácia Ducha Svätého (Ján 3,8) M. Kaňuch

29.08.2010 – JA alebo ON (R 15,2-3a) O. Kaňuchová

22.08.2010 – Z plnosti srdca hovoria ústa (Lk 6,45) O. Kaňuchová

15.08.2010 – Maj odvahu obetovať všetko (Mk 10,17-22) M. Kaňuch

08.08.2010 – Diagnóza viny a jej liečba (Ž 32,1-5a; Mich 7,19) O. Kaňuchová

01.08.2010 – Cukor alebo bič? (1. Kráľ 12,1-17) M. Kaňuch

25.07.2010 – Čo prekáža Božiemu slovu (Mt 13,3-9) M. Ondráček

18.07.2010 – Ako obstáť pred Bohom? (Ez 37,1-14) P. Varmecký

11.07.2010 – Boh dáva veci do pohybu (Mt 13,31-32) F. Korečko

05.07.2010 – Sviatok Cyrila a Metoda (1.J 3,13-18) O. Kaňuchová

04.07.2010 – Rozhodnutie (Józua 24, 14-16) J. Samiec

27.06.2010 – Záver školského roku – Zhodnotenie (2. Tim 4,7-8) M. Kaňuch

20.06.2010 – O odmene, ktorú ti dá Pán (Ef 6, 8) M. Ondráček

13.06.2010 – Rebríček hodnôt (Lk 14, 15-24) O. Kaňuchová

06.06.2010 – Konfirmácia: Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode (Mk 14, 22-33) M. Kaňuch

30.05.2010 – Učeníkmi všetky národy (Mt 7, 24-29) M. Ondráček

23.05.2010 – 1. slávnosť svätodušná (Ef 1, 15-23) M. Kaňuch

16.05.2010 – Nedeľa rodiny (Sk 1, 12-14; Lk 24, 50-53) M. Kaňuch

09.05.2010 – Deň matiek (1.M 25, 19-26) O. Kaňuchová

02.05.2010 – Potešenie žalostiacim (Mt 5, 4) M. Kaňuch

25.04.2010 – Smäd po Bohu (Iz 55,1a) M. Kaňuch

18.04.2010 – Tajomstvo požehnaného života (Ján 15,1-8) M. Ondráček

11.04.2010 – Podľa čoho riadiš svoj život? (5M 18,9-14) O. Kaňuchová

05.04.2010 – 2. Sviatok Veľkonočný (Rim. 6,1-6) M. Ondráček

04.04.2010 – Žije! (1.Kor 15,55) M. Kaňuch

02.04.2010 – Veľký/ dobrý piatok. (1.Kor 2,2) M. Kaňuch

01.04.2010 – Dôležité slová. (Marek 14,17-26) M. Kaňuch

28.3.2010 – Budem slúžiť Bohu. (Jozua 24,15) S. Sabol

21.3.2010 – Prvá možnosť, alebo posledná alternatíva? (Ján 1,35-37) M. Kaňuch

14.3.2010 – Stojíš s Ježišom vo vode? (Lk. 3,21-22) O. Kaňuchová

7.3.2010 – Najlepší pokrm (Ján 6,55) M. Kaňuch

28.2.2010 – Povolaní a vyvolení (Mt. 20,1-16) M. Ondráček

21.2.2010 – Nemôže byť skryté! (Mt. 5,14b) M. Kaňuch

14.2.2010 – Vytrvalá láska (Vľp. 8, 6-7) M. Kaňuch

7.2.2010 – Dar Božieho slova (Iz 55, 8-11) O. Kaňuchová

31.1.2010 – (Ne)užitoční služobníci (Lk 17, 7-10) M. Cisarik

24.1.2010 – Ekumenické televízne služby Božie (Mt 17, 1-9) M. Klátik

17.1.2010 – Vezmi svoj kríž (Mt. 16, 24-25) M.Ondráček

10.1.2010 – Misia je poslanie (Mk. 16, 15) M.Kaňuch

6.1.2010 – Traja králi (Ján 12,35- 36) M.Kaňuch

3.1.2010 – S Ním nikdy nie si sám! (Jer. 1, 8) M.Kaňuch

1.1.2010 – Nový rok – Ajhľa činím všetko nové (Zjav. 21, 5) O.Kaňuchová

Kázne 2010 – večer

25.12.2010 – Čo pre mňa znamená vianočný príbeh? (1.Jána 1,1-4) D. Beňuch

19.12.2010 – Duchovné dary (Ján 3,25-36) L. Devečka

05.12.2010 – Život naplnený a vedený Duchom Svätým (Iz 11,1-5) O. Kaňuchová

28.11.2010 – Potrebujem vo svojom živote pokánie? (Lk 18,10-14) M. Ondráček

21.11.2010 – Som pripravený odpúšťať? (Mt 24,44) O.Kaňuchová

07.11.2010 – Ochladnutá láska (Mt 24,12-13) O.Kaňuchová

31.10.2010 – Slovo Božie (Mt 13,12-17) M.Ondráček

24.10.2010 – Zmluva (Jeremiáš 31,31-34) O.Kaňuchová

17.10.2010 – Smäd po Bohu, M. Ondráček

03.10.2010 – Duchovné sýpky (2.Kor 9,6-11) O. Kaňuchová

19.09.2010 – Vyslobodenie (Ef 2,1-10) M. Kaňuch

05.09.2010 – Vďačnosť Bohu (Lk 17,11-19) O. Kaňuchová