ráno / večer


Kázne 2011 – ráno

26.12.2011 – 2. slávnosť vianočná (Sk 6) M. Hrivňák

25.12.2011 – 1. slávnosť vianočná (Lk 2,10-11) M. Kaňuch

24.12.2011 – Štedrý večer. (Gal 4,4-7) O. Kaňuchová

18.12.2011 – Ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny (L 1, 30-32) O. Kaňuchová

11.12.2011 – Ježiš je Pán! (1Kor 8, 6) M. Kaňuch

04.12.2011 – Syna Jeho Jediného (J 1, 18) O. Kaňuchová

27.11.2011 – Verím v Ježiša Krista (Mt 12, 21) M. Kaňuch

20.11.2011 – Boží nepriateľ – smrť (Ž 31, 6) M. Kaňuch

13.11.2011 – Boží nepriateľ – Diabol (1J 3, 8) O. Kaňuchová

06.11.2011 – Boží nepriateľ – Hriech (1M 3, 1-24) M. Kaňuch

30.10.2011 – Stvoriteľ neba i zeme (Ž 115,15) M. Kaňuch

23.10.2011 – Ľútostivý, milosrdný, milostivý Boh (Ž 103,8-13) O. Kaňuchová

16.10.2011 – Vševedúci Boh (Ž 139,1b-4) O. Kaňuchová

09.10.2011 – Svätý a Spravodlivý Boh (Ž 119,137; Iz 6,1-3) M. Kaňuch

02.10.2011 – Všadeprítomný a Večný Boh (Ž 139, 5-10; Ž 90,2) M. Kaňuch

25.09.2011 – všemohúceho,… (Jób 22, 21-30) D. Baláž

18.09.2011 – Otca,… (Iz 63,16) O. Kaňuchová

11.09.2011 – v Boha,… (2M 3,13-14) M. Kaňuch

04.09.2011 – Verím,… (2Kor 5,7) M. Kaňuch

28.08.2011 – Pokánie prináša smrť aj život. (Jk 5,7-20) M. Kaňuch

21.08.2011 – Rozličné napomenutia… (Jk 4,1-5,6) J. Velebír

14.08.2011 – O skutočnej múdrosti. (Jk 3,13-18) M. Kaňuch

07.08.2011 – O jazyku. (Jk 3,1-12) I. Petrová

31.07.2011 – Viera a skutky. (Jk 2,14-26) O. Kaňuchová

24.07.2011 – Rovní a rovnejší,… naozaj? (Jk 2,1-13) M. Kaňuch

17.07.2011 – Milosrdenstvo a odpustenie. (Zach 7,8-14) P. Švehla

10.07.2011 – Kolízie… (Jk 1,18b-22) M. Kaňuch

03.07.2011 – Skúšky. (Jk 1,1-18) O. Kaňuchová

26.06.2011 – Vytrvalé napredovanie. (1J 4,16-21) M. Kaňuch

19.06.2011 – Oslavujte Boha v Trojici zjaveného. (Ž 99,9) L. Devečka

12.06.2011 – Najlepší Učiteľ. (J 16,5-15) M. Kaňuch

05.06.2011 – Konfirmácia – Hľadanie Boha. (Jer 29,11-14a) O. Kaňuchová

22.05.2011 – Krehkí, ale vzácni. (2Kor 4,6-9) O. Kaňuchová

15.05.2011 – Pravidelnosť modlitby. (2M 17,11) L. Devečka

08.05.2011 – Hospodin ťa povedie. (Iz 58, 11-12) O. Kaňuchová

01.05.2011 – Prekroč svoje hranice. (J 13, 1-9) M. Kaňuch

25.04.2011 – Láska, ktorá mení človeka. (Sk 3, 18) M. Ondráček

24.04.2011 – Ježiš Kristus je živý! (Lk 24, 5-7) M. Kaňuch

22.04.2011 – Veľký piatok – Boží plán (Ž 84, 12-13) M. Kaňuch

17.04.2011 – Kvetná nedeľa. (Mt. 26,31-35) S. Sabol

10.04.2011 – Najlepšie miesto. (Ž 84, 11) M. Kaňuch

03.04.2011 – S modlitbou na perách. (Ž 84, 9-10) M. Kaňuch

27.03.2011 – S pribúdajúcou silou. (Ž 84, 8) O. Kaňuchová

20.03.2011 – Bez Božieho požehnania ani krok. (Ž 84, 7) M. Kaňuch

13.03.2011 – Víťazný boj. (Ž 84, 4-6) M. Kaňuch

06.03.2011 – Z lásky! (J 13, 31-35) M. Kaňuch

27.02.2011 – Po čom túžiš ty vo svojom živote? (Ž 84,3) M. Kaňuch

20.02.2011 – Požehnanie, ktoré pochádza zo spoločenstva s Bohom. (Ž 84) M. Kaňuch

13.02.2011 – V Božej blízkosti. (Iz 43, 15-21) O. Kaňuchová

06.02.2011 – Kúkoľ alebo pšenica? (Mt 13, 24-30;36-43) M. Kaňuch

30.01.2011 – Božia moc pri nás. (J 5, 1-14) M. Kaňuch

23.01.2011 – Oddeľte sa a ja vás príjmem. (2Kor 6, 17-18) M. Ondráček

16.01.2011 – Božia prítomnosť v každodennom živote. (2M 33, 12-23) M. Kaňuch

09.01.2011 – Cesta, na ktorej porastieš. (Sk 8, 5-8) M. Ondráček

06.01.2011 – Hľadaj odpovede na svoje otázky na správnom mieste (Mt 2, 1-9) O. Kaňuchová

02.01.2011 – Rátaš s Bohom? (Jk 4, 13-17) M. Kaňuch

01.01.2011 – On musí rásť a ja sa umenšovať. (Ján 30, 3) M. Kaňuch

Kázne 2011 – večer

31.12.2011 – Čo sme prežili v roku 2011? (Žalm 84, 3) M. Kaňuch

26.12.2011 – Ježiš marí skutky diablove. (1. Jan 3, 8(b)) M. Kaňuch

25.12.2011 – Premýšľajte a rozprávajte o tom, čo ste prežili s Pánom Ježišom. (L 11, 2) M. Hrivňák

18.12.2011 – Dieťa – dar od Boha. (Lk 1, 46 – 55) Ľ. Devečka

11.12.2011 – Ján Krstiteľ. (Mt 11, 11) O. Kaňuchová

04.12.2011 – Kráľovstvo Božie prichádza. (L 11, 2) M. Kaňuch

27.11.2011 – Prichádza Kráľ. (J 12, 12-15) O. Kaňuchová

20.11.2011 – Výzva k bdelosti. (Mt 24, 37-44) O. Kaňuchová

13.11.2011 – Rozsudok: NEVINNÝ! (Sk 10, 42-43) M. Kaňuch

06.11.2011 – Biele rúcho. (Mt 22, 1-14) O. Kaňuchová

31.10.2011 – Pamiatka reformácie (Rim 5,1) O. Kaňuchová

30.10.2011 – Neboj sa! (1M 15, 1 – 6) O. Kaňuchová

23.10.2011 – Komu patrí 1. miesto v tvojom živote? (Mk 10, 17 – 31) M. Kaňuch

16.10.2011 – Odpustenie. (1M 50, 15 – 21) O. Kaňuchová

09.10.2011 – Kam vedie tvoja cesta? (Žalm 1) O. Kaňuchová

02.10.2011 – Pán Ježiš zomrel aj za tvoje hriechy. (Józua 2) O. Kaňuchová

25.09.2011 – Ďakuješ Bohu za to, čo ti dáva? (Lk 17,11-19) D. Baláž

18.09.2011 – Poddajte sa Bohu! (Jk 4,7-10) M. Kaňuch

11.09.2011 – Priznávaš sa k Bohu? (Mt 10,32-33) D. Baláž

04.09.2011 – Dávidova viera. (1Sam 17,38-51) O. Kaňuchová

21.08.2011 – Dobrý základ. (Mt 7,24-27) D. Baláž

14.08.2011 – Spoznaj samého seba. (Lk 18,9-14) D. Beňuch

07.08.2011 – Prinesme svojich 7 chlebov Pánu Ježišovi. (Mk 8,1-9) M. Cisarik

31.07.2011 – Nové obzory. (Sk 11,1-18) M. Kaňuch

24.07.2011 – Nie cudzinci ale domáci. (Ef 2,11-22) D. Baláž

17.07.2011 – Milosrdenstvo. (Lk 6,36) D. Beňuch

10.07.2011 – Zložme starosti na Pána Ježiša. (1Pt 5,6-11) O. Kaňuchová

03.07.2011 – Nie si náhoda! (Jer 1,4-9) O. Kaňuchová

29.06.2011 – Hrdinovia viery. (Žid 11,38a) M. Kaňuch

26.06.2011 – Dokonalá láska. (1J 14,16-21) O. Kaňuchová

19.06.2011 – Trojjediný Boh. (1J 4,12-16) M. Cisarik

13.06.2011 – Poďme do hĺbky. (1J 4,1-6) O. Kaňuchová

05.06.2011 – Hľadajme Božiu vôľu v našom živote. (Sk 1,15-26) M. Kaňuch

02.06.2011 – Kto nás odlúči od lásky Kristovej? NIKTO! (Rim 8,31-39) O. Kaňuchová

29.05.2011 – Bojte sa Hospodina a slúžte Mu verne. (1Sam 12,24) M. Kaňuch

22.05.2011 – Nesme ďalej radostnú zvesť o živom Kristovi. (Sk 16,14-15) O. Kaňuchová

15.05.2011 – Dnes sa chcem s tebou stretnúť. (Lk 19,1-10) O. Kaňuchová

01.05.2011 – Počúvaj, čo ti hovorí neodolateľný Boh. (Oz 6, 3) O. Kaňuchová

24.04.2011 – Dôvod na radosť. (1Kor 15,3-4) O. Kaňuchová

23.04.2011 – Biela sobota – Dá sa Kristus udržať v hrobe? (Mt 27,62-66) M. Kaňuch

22.04.2011 – Veľký piatok – Justičný omyl? (Lk 23,33-43) O. Kaňuchová

21.04.2011 – Zelený štvrtok – Vyčistime starý kvas. (1Kor 5,6-8) M. Kaňuch

17.04.2011 – Čo má byť v mojom živote vyčistené? (Mt 21, 12-17) M. Kaňuch

03.04.2011 – Čím sýtiš svoj život? (J 6, 41) O. Kaňuchová

27.03.2011 – Božia výchova. (Mk 4, 26-28) M. Ondráček

06.03.2011 – Sadni si k nohám Pána Ježiša. (L 10, 38-42) T. Šmalová

27.02.2011 – Boží čin milosti (Jon 3, 1-10) O. Kaňuchová

20.02.2011 – Pán Ježiš ťa volá aj dnes – počuješ Jeho hlas? (Mk 1, 16-18) M. Ondráček

06.02.2011 – Svoje boje nebojuješ sám – Pán Boh ťa nesie (2Kr 20, 1-7) O. Kaňuchová

30.01.2011 – Naozaj vždy platí: Poslušnosť Bohu = hojnosť? (Mt 8, 23-27) O. Kaňuchová

23.01.2011 – Buďme tými, ktorí urobia prvý krok (Rim 12, 17-21) O. Kaňuchová

09.01.2011 – TY si môj milovaný syn (Mk 1, 9-11) D. Beňuch

02.01.2011 – NEstratený čas (Mt 10, 37-39) M. Ondráček