ráno / večer


Kázne 2013 – ráno

31.12.2013 – Odraz na hlbinu. (Lk 5, 4) O. Kaňuchová

29.12.2013 – Prorokyňa Anna. (Lk 2, 36-38) M. Kaňuch

26.12.2013 – Pamiatka mučedníka Štefana. (Mt 10, 17-22) O. Kaňuchová

25.12.2013 – Pravé Vianoce. (Lk 2, 6-16) O. Kaňuchová

24.12.2013 – Štedrý večer. (Lk 2, 25-32) M. Kaňuch

22.12.2013 – Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. (F 4, 4-9) O. Kaňuchová

15.12.2013 – Bolestivé znamenie Božej lásky. (Ez 24, 15-27) M. Kaňuch

08.12.2013 – Hnev a prichádzajúce kráľovstvo Božie. (Ž 106, 32-33) M. Kaňuch

01.12.2013 – Srdce Kráľa Krista. (Zach 9, 9-10) S. Holmström (M. Honsová)

24.11.2013 – Pravý pôst. (Iz 58, 6) O. Kaňuchová

17.11.2013 – Dnes prišla tá chvíľa. (Ester 4, 14) M. Kaňuch

10.11.2013 – Spoločenstvo viery. (J 20, 19-25) C. Westman (S. Slávik)

03.11.2013 – Poď k Ježišovi! (Mt 11, 28-30) O. Kaňuchová

27.10.2013 – Cesta požehnania a cesta kliatby. (5M 11, 26-28) M. Kaňuch

20.10.2013 – Poslúžiť svojej generácii podľa vôle Božej. (Sk 13, 36) M. Kaňuch

13.10.2013 – Pamiatka posvätenia chrámu. (Žalm 122) P. Švehla

06.10.2013 – Pán Ježiš sa o Teba stará. (Rút 2,2-8; 2,23) O. Kaňuchová

29.09.2013 – Poslušnosť lásky. (5M 10, 12-15) O. Kaňuchová

22.09.2013 – Je za Teba zaplatené. (1Pt 1, 18-21) O. Kaňuchová

15.09.2013 – Vyslobodenie z otroctva smrti. (L 7, 11-17) M. Hrivňák

08.09.2013 – Potešujte môj ľud. (Iz 40, 1) M. Kaňuch

01.09.2013 – Rozmanitosť požehnania pre tých, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom. (Ž 92, 14-16) M. Kaňuch

25.08.2013 – Môj blížny. (Mt 5, 43-47) O. Kaňuchová

18.08.2013 – Cítil si už dotyk Pána Ježiša Krista? (Mk 7, 31-37) M. Hrivňák

11.08.2013 – Ježiš svetlo sveta. (J 8, 12) O. Kaňuchová

04.08.2013 – Veľkorysé pozvanie. (2S 9, 1-13) M. Kaňuch

28.07.2013 – Cesty ku zmiereniu. (Joz 22, 1-34) M. Kaňuch

21.07.2013 – Trápenie spravodlivého, úspech bezbožníkov? (Žalm 73) J. Šimko

14.07.2013 – Posolstvo, ktoré prináša plnosť života. (1M 45, 25-28) M. Kaňuch

07.07.2013 – Život v Kristovi. (R 6, 3-11) O. Kaňuchová

05.07.2013 – Sviatok Cyrila a Metoda. (Ján 15, 4-5) O. Kaňuchová

30.06.2013 – Choď s Ježišom… (Mk 3, 13-19) O. Kaňuchová

23.06.2013 – Jedného dňa za budúcnosť stane prítomnosťou. (Abakuk 2, 14) M. Kaňuch

16.06.2013 – Láska bez pretvárky. (Rím. 12, 9) J. Kaleta

09.06.2013 – Vážne pozvanie. (L 14, 16-24) M. Kaňuch

02.06.2013 – Vzácna perla. (Mt 13, 45-46) O. Kaňuchová

26.05.2013 – Trojjediný svätý Boh. (Iz 6, 3) O. Kaňuchová

19.05.2013 – Duch Svätý je tu! (Sk 2, 33) M. Kaňuch

12.05.2013 – Kto môže byť spasený. (Kol 1, 12-14) C. Westman

05.05.2013 – Modlite sa! (Mt 26, 36-46) O. Kaňuchová

28.04.2013 – Kde hľadáš posilnenie v ťažkých časoch? (1S 30, 6) M. Kaňuch

21.04.2013 – Rozlúčka a návrat. (J 16, 16-22) O. Kaňuchová

14.04.2013 – Zvuk života. (J 10, 27-28) D. Beňuch

07.04.2013 – Život, ktorý prináša požehnanie. (1M 47, 7) M. Kaňuch

01.04.2013 – 2. slávnosť veľkonočná – Reakcia náboženských vodcov Izraela na vzkriesenie Pána Ježiša (Mt 28, 11-15) M. Kaňuch

31.03.2013 – 1. slávnosť veľkonočná. (Mt. 28, 6-7) O. Kaňuchová

29.03.2013 – Veľký piatok (J 10, 17-18) M. Kaňuch

24.03.2013 – Vyčistenie chrámu. (Mt 21, 12-14) O. Kaňuchová

17.03.2013 – To, čo je najdôležitejšie! (Ag 1, 1-15) M. Kaňuch

10.03.2013 – Chlieb života. (J 6, 1-15) O. Kaňuchová

03.03.2013 – Štyri skupiny poslucháčov slova Božieho a ich reakcia na zvesť evanjelia (2. časť) (Mk 4, 3; 7-9; 18-20) M. Kaňuch

24.02.2013 – Štyri skupiny poslucháčov slova Božieho a ich reakcia na zvesť evanjelia (1. časť) (Mk 4, 1-5; 13-17) M. Kaňuch

17.02.2013 – Vyprosme si Božie požehnanie na cestu. (Ezdráš 8, 21-23) M. Kaňuch

10.02.2013 – Ísť hlbšie. (L 15, 4) M. Kaňuch

03.02.2013 – Sila prorockého slova Božieho. (2S 12, 1-12) M. Kaňuch

27.01.2013 – Kto smie stáť pred Bohom? (Žalm 15) O. Kaňuchová

20.01.2013 – Dôveruj svojmu Bohu. (Dan 6, 24) O. Kaňuchová

13.01.2013 – Slova verzus činy. (Mt 21, 28-31; Mt 6, 7-13) P. Zoul

06.01.2013 – On dal všetko za nás! (Mt 2, 1-12) M. Kaňuch

01.01.2013 – Prinášajme ovocie! (Lk 13, 6-9) M. Kaňuch


Kázne 2013 – večer

29.12.2013 – Slovo stalo sa telom. (J 1, 14-18) M. Hrivňák

25.12.2013 – Ježiš – náš Spasiteľ. (Iz 9, 1; 5-6) M. Hrivňák

22.12.2013 – Kto je Pán Ježiš pre mňa? (Mt 13, 58) M. Kaňuch

08.12.2013 – Kráľovstvoo Božie prichádza! (Mt 24, 32-39) O. Kaňuchová

01.12.2013 – Prichádza náš Kráľ. (Mt 21, 1-11) M. Hrivňák

24.11.2013 – Pán Ježiš prichádza! (Mt 25, 1-13) M. Hrivňák

17.11.2013 – Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom! (Am 4, 12-13) O. Kaňuchová

10.11.2013 – Buďme Kristovými účastníkmi! (Žid 3, 12-19) O. Kaňuchová

03.11.2013 – Kresťan, občan zeme aj neba. (Mt 18, 15-20) M. Hrivňák

31.10.2013 – Pamiatka reformácie – Cirkev sa neustále reformuje. (Lk 5, 39) M. Kaňuch

27.10.2013 – Dnes je ten čas kráčať po ceste spasenia! (L 13, 22-30) M. Hrivňák

20.10.2013 – Slová plné lásky a starostlivosti. (Jer 29, 1; 4-7; 10-14) O. Kaňuchová

13.10.2013 – Premárnená šanca. (1M 19, 12-17) O. Kaňuchová

06.10.2013 – Podeľme sa s tým, čo nám Pán Boh požehná. (2K 8, 8-15) M. Hrivňák

29.09.2013 – Čakajúca viera. (Mt 15, 21-28) L. Devečka ml.

22.09.2013 – Nechajme sa poučiť Pánom Ježišom. (Lk 14, 1-6) M. Hrivňák

15.09.2013 – Pán Boh si pripravuje svojich verných aby obstáli. (Ez 33, 21-22) M. Kaňuch

08.09.2013 – Zverme naše starosti do Božích rúk. (Mt 6, 25-34) O. Kaňuchová

01.09.2013 – Božie požehnanie. (Mt 19, 13-15) M. Hrivňák

25.08.2013 – Jóbova modlitba za priateľov. (Job 42, 7-10) M. Kaňuch

18.08.2013 – Kto nás odlúči od Božej lásky? (R 8, 35) M. Hrivňák

11.08.2013 – U koho hľadáš odpovede? (2Kr 1, 1-4) M. Kaňuch

28.07.2013 – Vzbura v Efeze. (Sk 19, 23-40) O. Kaňuchová

21.07.2013 – Žijeme len raz. (J 10, 10b) D. Beňuch

14.07.2013 – Jánovo prvé videnie. (Zjav 1, 9-19) O. Kaňuchová

07.07.2013 – Prílišná horlivosť Jakuba a Jána. (Lk 9, 51-56) O. Kaňuchová

30.06.2013 – Jóáš vyučovaný kňazom Jójádom. (2Kr 12, 1-3) M. Kaňuch

23.06.2013 – O nemilosrdnom sluhovi. (Mt 18, 21-35) O. Kaňuchová

16.06.2013 – Pridaj sa do Božej armády! (1Pt 5, 6-11) M. Honsová

09.06.2013 – Vedieť vyučovať Božej bázni. (Ž 34, 12) O. Kaňuchová

02.06.2013 – Filip a kráľovský dvoran. (Sk 8, 26-39) O. Kaňuchová

12.05.2013 – Akú máš hodnotu. (Mt 16, 24-27) C. Westman

21.04.2013 – Čo človek rozsieva, to bude aj žať. (Sud 1, 4-7) M. Kaňuch

14.04.2013 – Chlieb života. (3M 25, 20-22) M. Kaňuch

31.03.2013 – Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych. (2Tim 2, 7-8) M. Kaňuch

29.03.2013 – Veľký Piatok – Aká je naša predstava o mesiášovi? (Ján 19, 14-18) O. Kaňuchová

28.03.2013 – Zelený Štvrtok – Paschálny Baránok. (2M 12, 21-28) M. Kaňuch

10.03.2013 – Duchovný Alzheimer. (Žalospevy 3, 22-26) M. Kaňuch

24.02.2013 – Petrovo vyznanie. (Mt 16, 13-17) M. Kaňuch

17.02.2013 – Potrestanie Elízeovho sluhu. (2Kr 5, 19-27) O. Kaňuchová

10.02.2013 – Pravá láska. (1J 4, 9-10) O. Kaňuchová

03.02.2013 – Uzdravenie stotníkovho sluhu. (Mt 8, 5-13) O. Kaňuchová

27.01.2013 – Bez Boha nemáme nádej. (Ef 2, 12) M. Kaňuch

20.01.2013 – Poznáš svojho Pána? (Iz 1, 3) M. Kaňuch

13.01.2013 – Prichádzajme pred Božiu tvár v pokore. (Joz 3, 5-17) O. Kaňuchová

06.01.2013 – Traja mudrci. (Iz 60, 1-6) O. Kaňuchová

01.01.2013 – Povolanie Abráma. (1M 12, 1-4) L. Devečka, ml.