ráno / večer


Kázne 2014 – ráno

31.12.2014 – Čo prináša životu naplnenie? (Ž 16,2) M. Kaňuch

26.12.2014 – Štefan – iný hrdina. (Sk 7,55-57) M. Hrivňák

25.12.2014 – Generálny úvod + Kázeň Božie narodenie. (Lk 2,7-14 2,12) O. Kaňuchová

24.12.2014 – Všetko veľké začína v malom. (Lk 2,12) M. Kaňuch

21.12.2014 – Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. (Iz 45,8) M. Kaňuch

14.12.2014 – Emanuel, Boh, ktorý ide s nami. (Mt 1,22-23) M. Kubík

07.12.2014 – Kráľovstvo Božie prichádza. (Mk 1,15) O. Kaňuchová

30.11.2014 – Pán prichádza. (Mt 22,1-10) S. Kaczmarczyk

23.11.2014 – (Ne)Očakávané prekvapenia. (Dan 5,25-30) M. Kaňuch

16.11.2014 – Uvidieť viac. (5M 34,1-4) M. Kaňuch

09.11.2014 – Znamenia konca času. (Dan 12,1-3) O. Kaňuchová

02.11.2014 – My máme nádej. (1Tes 4,13-18) M. Kaňuch

26.10.2014 – Sila viery. (Mt 9,1-8) M. Hrivňák

19.10.2014 – Poslušnosť lásky. (Rim 13,8-10) O. Kaňuchová

12.10.2014 – Pamiatka posvätenia chrámu. (Žalm 122,1) M. Kaňuch

05.10.2014 – Dary, ktoré prinášajú život. (Sud 15,19 a 1Kr 19,4-8) M. Kaňuch

28.09.2014 – Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi. (Mt 5,16) O. Kaňuchová

21.09.2014 – Prestrašené srdcia. (Joz 14,8) M. Kaňuch

14.09.2014 – Môj blížny. (Lk 10,25-37) O. Kaňuchová

07.09.2014 – Na Tvoju pomoc čakám, Hospodine! (1M 49,18) O. Kaňuchová

31.08.2014 – Sám od seba… (1Kr 12,31-33) M. Kaňuch

24.08.2014 – Snažme sa o to, čo prináša pokoj a vzájomné budovanie. (Rim 14,19) M. Kaňuch

17.08.2014 – Prezieravá múdrosť. (1Pt 4,7-11) M. Hrivňák

10.08.2014 – Horiace srdce. (Lk 24,32) M. Kaňuch

03.08.2014 – Božie požehnanie zachraňuje. (2M 16,2-3; 11-18) O. Kaňuchová

20.07.2014 – Nasledovanie a učeníctvo. (Mt 10,1-4) O. Kaňuchová

06.07.2014 – Po nás potopa…? (Iz 39,5-8) M. Kaňuch

29.06.2014 – Aj málo môže znamenať veľa. (Kaz 10,1) M. Kaňuch

22.06.2014 – Zborový deň: 3P Pavlovej služby. (Sk 16,6-10) M. Kaňuch

15.06.2014 – Boh, ktorý všetko vie. (2 Kr 6,8-12) M. Kaňuch

08.06.2014 – Žiť pre to, za čo Ježiš zomrel. (J 20,19-23) D. Ogden

01.06.2014 – Spoločne s Kristom na ceste viery. (Jób 41,9) M. Kaňuch

25.05.2014 – Rogate (Modlite sa). (Dan 6,11) O. Kaňuchová

18.05.2014 – Cantate (Spievajte). (Iz 12,1-6) O. Kaňuchová

11.05.2014 – Matkine srdce. (2M 2,1-3) M. Kaňuch

04.05.2014 – Ježiš žije! (Sk 1,1-8) G. Buba

27.04.2014 – Za koho ma pokladáte? (Mt 16,13-20, J 21,15-17) M. Alexandersson

21.04.2014 – 2. slávnosť veľkonočná – Vskutku vstal Pán! (Sk 4,20) M. Hrivňák

20.04.2014 – 1. slávnosť veľkonočná – Moc viery vo Vzkrieseného. (Sk 17,30-34) M. Kaňuch

18.04.2014 – Veľký Piatok – Víťazstvo Veľkej noci. (Mk 15,13-15) O. Kaňuchová

13.04.2014 – Tvoj Kráľ k tebe prichádza. (Mt 21,5) O. Kaňuchová

06.04.2014 – Nenechal a neodišiel. (Mt 16,4b) M. Kaňuch

30.03.2014 – S nádejou vpred! (2Pt 1,16-21) S. Sabol

16.03.2014 – Božia perspektíva prináša nádej. (Ez 1,1) M. Kaňuch

09.03.2014 – Boh, v ktorom sa nesklameš. (Iz 49,23b) M. Kaňuch

02.03.2014 – Dar Božej lásky. (1J 4,9-10) O. Kaňuchová

23.02.2014 – Dar Božieho slova. (L 8,11-15) M. Hrivňák

16.02.2014 – Manželstvo je viac ako papier. (Ef 5,21-33) M. Kaňuch

09.02.2014 – Zastav sa a pozoruj divné skutky Božie. (Jób 37,14) M. Kaňuch

02.02.2014 – (Ne)pamätať si hriechy iných! (2Sam 13,22-23) M. Kaňuch

26.01.2014 – Dobrým premáhaj zlé. (R 12,21) O. Kaňuchová

19.01.2014 – Vidieť Božie konanie na ceste do zasľúbenej zeme. (4M 33,2) M. Kaňuch

12.01.2014 – Krst Pána Ježiša. (Mt 3,13-17) M. Hrivňák

06.01.2014 – Zjavenie Krista Pána mudrcom. (Mt 2,3) M. Kaňuch

05.01.2014 – Odpočinok Boží. (1M 2,2-3) M. Kaňuch

01.01.2014 – Zastav sa. (Jób 37,14) M. Kaňuch

 


Kázne 2014 – večer

28.12.2014 – Iný pohľad na Vianoce. (Ján 1,14-18) M. Honsová

25.12.2014 – Čo spôsobí osobné stretnutie s Kristom? (Lk 2,20) M. Kaňuch

21.12.2014 – Radujte sa v Pánovi vždy! (Fil 4,4-7) O. Kaňuchová

14.12.2014 – Božie prikázania. (2M 20,1-11) M. Lajda

07.12.2014 – Nebráňme iným vchádzať do nebeského kráľovstva. (Mt 23,13) M. Kaňuch

30.11.2014 – Tvoj Kráľ prichádza. (Zach 9,9-10) O. Kaňuchová

23.11.2014 – Buďme tvorcami pokoja. (2Pt 3,8-14) M. Hrivňák

16.11.2014 – O sieti. (Mt 13,47-50) O. Kaňuchová

09.11.2014 – Znamenia konca. (Mt 24,15-27) M. Hrivňák

02.11.2014 – Pamiatka zosnulých. (Židom 11,13-16) O. Kaňuchová

31.10.2014 – Pamiatka reformácie: Aký je Boh? (2M 33,21) M. Kaňuch

26.10.2014 – Povolanie Abráma. (1M 12,1-9) M. Honsová

19.10.2014 – To najdrahšie čo mám. (Mt 13,44) M. Kaňuch

12.10.2014 – Sloboda povolaných v Pánovi Ježišovi Kristovi. (Mt 12,1-8) O. Kaňuchová

05.10.2014 – Pán Ježiš vidí naše potreby a chce ich naplniť. (Mt 15,32-39) O. Kaňuchová

28.09.2014 – Starosti a spokojnosť. (1Kr 17,7-16) M. Hrivňák

21.09.2014 – Vďačnosť je ovocím Ducha. (1M 28,20-22) M. Hrivňák

14.09.2014 – Obeť chudobnej vdovy. (Mk 12,41-44) M. Hrivňák

07.09.2014 – Vkladajme všetko do Božích rúk. (1M 24,12) M. Kaňuch

31.08.2014 – Pýcha a pokánie. (Lk 7,36-50) O. Kaňuchová

17.08.2014 – Boží plán. (1K 10,1-13) M. Hrivňák

10.08.2014 – Diabol obchádza ako revúci lev. (1Pt 5,8-9) O. Kaňuchová

03.08.2014 – Pán Boh sa o nás postará. (Mk 8,1-9) M. Hrivňák

27.07.2014 – Dokonalejší než farizeji a zákonníci. (Mt 5,20) O. Kaňuchová

20.07.2014 – Nech sú naše životy zaplavené poznaním slávy Hospodinovej. (Abakuk 2,14) M. Kaňuch

13.07.2014 – Kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. (Jk 4,17) M. Kaňuch

06.07.2014 – Sme kráľovskí synovia a dcéry skrze Pána Ježiša. (Gal 4,6) M. Hrivňák

29.06.2014 – Ježiš – vínny kmeň. (J 15,1-5) M. Hrivňák

22.06.2014 – Podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazárovi. (L 16,19-31) O. Kaňuchová

15.06.2014 – Stvoriteľ, Vykupiteľ, Posvätiteľ. (R 11,36) O. Kaňuchová

09.06.2014 – Svätodušný pondelok – Nezatvrdzujme si srdcia pred hlasom Ducha Svätého! (2Kron 24,20) M. Kaňuch

01.06.2014 – Božia starostlivosť. (5M 31,6-8) O. Kaňuchová

29.05.2014 – Vyjdime a kážme evanjelium! (Mk 16,14-20) M. Hrivňák

25.05.2014 – Nech slovo, ktoré sme prijali, nepadne na zem! (1S 3,19) O. Kaňuchová

18.05.2014 – Pozorne sa dívaj! (Joz 5,13a) M. Kaňuch

11.05.2014 – Vylievajme si srdce pred Pánom! (2Kr 4,18-25) O. Kaňuchová

04.05.2014 – Dobrý pastier. (1Pt 2,20-25) M. Honsová

27.04.2014 – Pán môj a Boh môj. (J 20,24-29) M. Hrivňák

20.04.2014 – 1. slávnosť veľkonočná – Pán Ježiš Žije! (Mk 16,9-14) O. Kaňuchová

18.04.2014 – Veľký Piatok – Pán Ježiš sníma slučku z našich krkov. (Mt 27,3-5) M. Kaňuch

17.04.2014 – Zelený Štvrtok – Či som to ja Pane? (Mt 26,21-22) M. Kaňuch

13.04.2014 – Bohatý schudobnel pre vás. (2K 8,9) M. Kaňuch

06.04.2014 – Pán Boh koná. (J 11, 45-57) O. Kaňuchová

23.03.2014 – Pán Ježiš je ten najlepší základ. (1Pt 2,6-10) M. Hrivňák

16.03.2014 – Pánu Bohu nič nie je nemožné. (Mk 9,14-32) O. Kaňuchová

02.03.2014 – Dar Božej lásky. (1J 5,2-5) M. Hrivňák

23.02.2014 – Božie slovo má moc zmeniť život. (Jonáš 3) M. Hrivňák

09.02.2014 – Osobné stretnutie s Bohom. (1S 3,1-10) O. Kaňuchová

02.02.2014 – Pán Boh na nás nezabúda. (J 5,1-15) O. Kaňuchová

26.01.2014 – Rozjímanie nad Božím slovom. (1M 24,63b) M. Kaňuch

12.01.2014 – Neprispôsobujme sa tomuto svetu. (Rím 12,1-5) D. Fojtíková

05.01.2014 – Čo je dôležité? (Lk 12,15-21) M. Kaňuch

01.01.2014 – Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. (Joz 24,14-16) M. Hrivňák