Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Požehnanie žiakov, študentov a pedagógov

Autor Jan Simko, Zverejnene sep 5, 2015

Po slávnosti otvorenia a požehnania Evanjelickej materskej školy v Žiline, ktorá sa konala 1.9., sa deti a rodičia z našej škôlky stretli opäť. Počas nedeľných služieb Božích (6. september 2015) im bolo udelené požehnanie k začiatku školského roku.

Pre požehnanie si okrem detí z EMŠ prišli aj detičky, žiaci, študenti a pedagógovia z nášho cirkevného zboru. Po vzore Noácha, ktorý „urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh“ (1M 6,22) sme sa spoločne zamysleli nad dôležitosťou poslušnosti – takej poslušnosti, ktorá prináša záchranu (kázeň brata farára M. Kaňucha nájdete na tomto odkaze).

Počas dopoludňajších služieb Božích bola prisluhovaná aj sviatosť Večere Pánovej. Po skončení bolo pre slávnostné zhromaždenie pripravené chutné občerstvenie.

(HeHe-T)