Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie na zjavenie Krista Pána mudrcom a zborová kapustnica

Autor Jan Simko, Zverejnene jan 6, 2016

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom sa v žilinskom cirkevnom zbore už pre desiatimi rokmi ujala milá tradícia – po skončení Služieb Božích (SB) býva každoročne v zborových priestoroch pripravená zborová kapustnica. Jej cieľom je najmä budovanie spoločenstva medzi rôznymi generáciami cirkevného zboru, hosťami a návštevníkmi SB.

Tento rok sme na SB privítali hostí z cirkevného zboru Martin, ktorého spevokol sa predstavil v rámci programu. Zborový brat farár, a zároveň konsenior Turčianskeho seniorátu, Milan Kubík poslúžil aj zvesťou Slova Božieho. Vo svojej kázni pripomenul dôležitosť vykročiť a zvestovať vianočné posolstvo ľuďom okolo seba, ktorí evanjelium o Pánovi Ježišovi ešte nepočuli.

Martinský zborový spevokol je známy svojou kvalitou a vysokou úrovňou, o čom sme sa mohli presvedčiť v 2 blokoch piesní, ktoré si pre nás pripravili. Počas príhovoru brata Kubíka sme sa dozvedeli, že spevokolisti slúžia nielen v cirkevnom zbore, ale počas vianočného obdobia taktiež vystupujú aj na martinskom námestí a potešujú svojím spevom okoloidúcich Martinčanov i návštevníkov mesta. Taktiež sme sa dozvedeli o ich tradícii na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom navštevovať cirkevné zbory v Turčianskom senioráte. Spevom piesní chvália Pána Boha a obohacujú program mnohých Služieb Božích a povzbudzujú domáce cirkevné zbory.

Takto povzbudení a dobre naladení po krásnych piesňach a Božom Slove sme potom v zborovej sieni spoločne ďakovali Pánu Bohu za možnosť tešiť sa zo vzájomného spoločenstva a za to, že môžeme mať aj spoločenstvo stola, kedy sme si mohli pochutiť na výbornej kapustnici a ďalších maličkých dobrôtkach. Mnohí z približne 180 účastníkov sa potešili nielen chutnému jedlu, ale aj možnosti stretnúť sa so svojimi známymi, či možnosti nadviazať nové priateľstvá.

Ďakujeme Pánu Bohu za možnosť spojiť tieto dve tradície a vytvoriť tak príležitosť na oslavu Božieho mena i Jeho cirkvi.

Ján Šimko
zástupca zborového dozorcu CZ ECAV Žilina

Atmosféru stretnutia si môžete pozrieť na v našej foto galérii.