Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Večer modlitieb a chvál

Autor Jan Simko, Zverejnene mar 28, 2016

Biela sobota, to je vždy čas, kedy možno aj my rozmýšľame, čo asi robili učeníci a ostatní blízki ľudia z Ježišovho okolia, keď zrazu Pána nebolo. Keď videli, že bol ukrižovaný, mŕtvy a položený do hrobu. Keď sa zrazu nemali koho opýtať, čo robiť a kam ísť. Možno vtedy len sedeli, báli sa, modlili sa, spomínali na chvíle, keď bol ešte Pán Ježiš s nimi, možno spievali a možno aj plakali.
Aj v našom zbore sme sa v tento tichý čas Bielej soboty zišli v kostole a spolu sme chceli, po viac ako dvetisíc rokoch, opäť rozjímať nad tým, čo vlastne pre nás Pán Ježiš urobil. Na rozdiel od učeníkov, my už počas soboty vieme, že piatok nebol “posledný” deň, my vieme, že prišla Nedeľa a Pán Ježiš bol slávne vzkriesený. Aj s týmto vedomím sme sa v našom kostole zišli, aby sme sa modlili a spievali Pánu Bohu.
Večer modlitieb a chvál pripravili a viedli naši mladí, talentovaní hudobníci, pričom program spestrila scénka, ktorá výstižne pripomenula, koľko Pán Ježiš za nás zaplatil. Nechýbal ani hudobný “hosť”, brat kurátor so svojimi piesňami a taktiež aj príhovor brata farára. Tiež sme tam mohli počuť ….
Dalo by sa ešte veľa písať, no samozrejme lepšie je to zažiť na vlastnej koži. Preto ak budete môcť, nabudúce príďte. Ak si to chcete aspoň trochu predstaviť, kliknite na priloženú audio nahrávku

a pozrite sa na pár záberov vo foto galérii. Stojí to za to.

Ján Šimko
zástupca zborového dozorcu