Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Povzbudenie v neistých časoch

Autor Filip Simko, Zverejnene mar 15, 2020

Pán Boh nás zastavuje na cestách života. Hovorí ku nám a vysiela nás do života s novou nádejou a poslaním. Práve príbeh proroka Eliáša, ku ktorému Pán prehovoril v čase úzkosti, strachu a skrývania sa, môže byť povzbudením aj pre nás.